Cursos virtuals

Podeu accedir al programa de cada curs virtual fent un clic sobres els títols que es presenten a continuació:

1b. Experiències internacionals d’educació d’adults: igualtat e inclusió

2b. Tractament de dades i de la informació numèrica, recursos per l’ensenyament de les COMPETIC

3b. Creació de material didàctic en suport digital

4b. Introducció a la llengua i la cultura dels alumnes arabòfons

5b. Curs de dibuix creatiu. Un mitjà d’expressió i de desenvolupament creatiu.

6b. Recursos per comprendre i gestionar les emocions