Inscripció

Tots els cursos tenen una durada de 30 hores i estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament.

Els cursos presencial es faran de 9 a 14 hores.

La inscripció l’Escola d’Estiu és un preu únic de 25 €, amb aquesta matrícula es pot fer un curs presencial i virtual. Per socis de Saó la matrícula és gratis.

 

Per fer la inscripció a l’Escola d’Estiu heu d’omplir el formulari al que podeu accedir fent un clic sobre “Inici de matrícula”

“Inici de matrícula”